گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - الهیات و معارف-فقه و مبانی حقوق اسلامی

کتاب ها

:: تصحيح وتعليق نسخه کتاب غياث الدين دشتکي شيرازي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات : 222
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: عبرت هاي تاريخ ازآدم تا خاتم

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1382
ناشر :
نام ناشر : واژه آفرين-مشهور_ميراث ماندگار
تعداد صفحات : 537
قطع کتاب :
شماره شابک : 9104-8113-03-3
تیراژ : _3000_3000-نسخه1500
نوبت چاپ :

ترجمه کتاب الآيات الساطعه في العبر النافعه در سه نوبت چاپ شد
:: سكولاريسم يا دين

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1385
ناشر :
نام ناشر : انتشارات مشهور
تعداد صفحات : 276
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-538-011-1
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

1