دکتر مهربان هادی پیکانی
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: استراتژي هاي توسعه منابع انساني

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : فوژان
تعداد صفحات : 190
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر سید حسین ابطحی - دکتر سعید جعفری نیا - دکتر رضا نجاری - دکتر مهربان هادی پیکانی -
:: درآمدي بر فرايند خط مشي گذاري عمومي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان
تعداد صفحات : 220
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1