گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - رياضي محض
مرتبه علمي : مربی

کتاب ها

:: مباني رياضي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد واجد خوراسگان
تعداد صفحات : 240
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-3067-6
تیراژ : 100
نوبت چاپ :
:: اصول آناليز رياضي 1

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
تعداد صفحات : 222
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-223-567-4
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

1