گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رياضي كاربردي
مرتبه علمي : دانشيار

کتاب ها

:: محاسبات عددي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : الکترونيکي
تعداد صفحات : 139
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-622-0001-62-1
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید توسلی کجانی - مهدی میر جابری -

1