دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

تکالیف و پروژه های درس تاسیسات الکتریکی

حل تکلیف اول
تاریخ : 1398/09/06
بازدید : 19

تکلیف اول
تاریخ : 1398/08/07
بازدید : 41


1