گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که : بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .
دانلود فايل

:: کارگاه های زمستان 98
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 41
:: رزومه دکتر مریم براتعلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 47
:: مبانی روان شناختی و جامعه شناختی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 137
:: روشهای تدریس پیشرفته- ارشد پیش دبستانی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 71
:: ارزشیابی 1-99-98
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 198
:: روش تحقیق ارشد برنامه ریزی درسی-97-98-2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 65
:: مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس-دکتری 2-98-1397
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 209
:: درس طراحی اجرای دوره دکتری
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 105
:: روش تحقیق ، مقاله نویسی و رساله نویسی دکترا96-97-1
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 268
:: روش تدریس دکترا 2-98-1397
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 354
:: برنامه ریزی درسی در مراکز تربیت معلم
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 263
:: پاره ای سوابق علمی-پژوهشی مریم براتعلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 98
:: مبانی برنامه درسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 340
:: روش تحقیق دکترای برنامه درسی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 635
:: روش تحقیق دکترای فلسفه ت ت
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 649
:: اصول و روشهای برنامه ریزی درسی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 523
:: آمار استنباطی
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 2331
:: spss
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 579
:: کارگاه spss
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 727
:: روش تحقیق23-برنامه ریزی درسی
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 1472
:: روش تدریس پیشرفته
تعداد فایل ها : 20
بازدید : 2113
:: روش تحقیق(1)- فلسفه
تعداد فایل ها : 15
بازدید : 1130
:: برنامه ریزی آموزشی-فلسفه
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 785
:: اصول برنامه ریزی آموزشی
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 847
:: روحيه-انگيزه
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 499

1