گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

  • هیچ ميراثی مانند ادب و اخلاق گرانمایه نیست. امام علي (ع)
دانلود فايل

:: جزوه حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 13

1