گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
دانلود فايل

:: طرح درس فیزیک پیش دانشگاهی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 38
:: طرح درس فیزیک پزشکی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 14
:: طرح درس فیزیک 1
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 38

1