گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
دانلود فايل

:: معماری معاصر اصفهان
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 11
:: خانه های اصفهان
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 13
:: معماری و معلولین
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 24
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 16

1