گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: سرفصل های دروس
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 35
:: کتاب های مفید
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 56
:: مقالات مفید
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 38

1