گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی -آبیاری و هیدرولوژی
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: تعداد 130عنوان مقاله با کلیدواژه ی زاینده رود - سیویلیکا
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 215
:: سیالات
تعداد فایل ها : 17
بازدید : 1526
:: جزوات دست نویس شامل خلاصه دروس مختلف که توسط دکتر ناصر حاجیان تهیه شده است
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 1010
:: آبهای زیرزمینی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 520
:: هیدرولیک
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 333
:: فایل های پاورپوینت مذهبی
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 348
:: سوابق کاری
تعداد فایل ها : 20
بازدید : 476
:: گزارش و نتایج طرح های پژوهشی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 330
:: تالیفات و مقالات مرتبط با زاینده رود
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 354
:: تالیفات مرتبط با مسائل فنی(چاپ شده و در دست تالیف)
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 276
:: تالیفات مرتبط با مسائل روانشناسی(چاپ شده و در دست تالیف)
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 255
:: همایش ها
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 243
:: تالیفات مرتبط با مسائل مذهبی(چاپ شده و در دست تالیف)
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 281
:: جلد مرجع جامع زاینده رود
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 297
:: مجموعه مقالات
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 293
:: کامپیوتر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 375
:: جزوه درسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 550
:: بناهای آبی
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 822
:: هیدرولوژی
تعداد فایل ها : 18
بازدید : 1454
:: مقالات مرتبط با مشکلات زاینده رود
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 248
:: دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
تعداد فایل ها : 21
بازدید : 615
:: عکس های انتخابی برای درک کاربرد دروس و بعضا طرح سوال و مسئله
تعداد فایل ها : 21
بازدید : 375
:: نقشه برداری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 726
:: نقشه های زاینده رود
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 465
:: جزوه دستنویس بناهای آبی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 329

1 2