گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • قابل توجه دانشجویان عزیز: ضمن تبریک سال نو فایل مربوط به درس استاتیک , طراحی سازه های فولادی 1 در قسمت دانلود فایلها قابل استفاده است
دانلود فايل

:: استاتیک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 14
:: اصول مهندسی پل
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 61
:: پروژه فولاد
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 130
:: المان محدود
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 50
:: المان محدود غیرخطی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 66
:: تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 453
:: تعمیر و تقویت سازه ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 82
:: سمینار و روش تحقیق
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 72
:: پایش سلامت سازه ها
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 80
:: کنترل سازه ها
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 89
:: روش ساخت
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 325
:: طراحی سازه های فولادی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 149
:: دینامیک سازه
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 218

1