گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

دانلود فايل

:: مهندسی نرم افزار
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 68
:: آز سیستم عامل
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 46
:: آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 194
:: آزمایشگاه پایگاه داده
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 127
:: تحلیل و طراحی سیستم ها
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 130
:: مبانی کامپیوتر
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 571
:: مهندسی اینترنت
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 601
:: هندسه محاسباتی
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 109
:: فناوري اطلاعات پرستاري
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 200
:: سيستم عامل
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 352
:: آشنائي با کامپيوتر
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 912

1