دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

اختراعات

:: تولید نانوکامپوزیت زئولایت-مگنتایت برای حذف فلز سمی کروم (VI) از پساب های صنعتی

مرجع تایید کننده : سازمان مالکیت اسناد
شماره ثبت اختراع : 1079
تاریخ ثبت اختراع :


1