گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

  • تاریخ تحویل کلیه پروژه های دانشجویان دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه 1394/11/01 ساعت 10 صبح می باشد.
  • تاریخ تحویل کلیه کارهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( پردیس شهید مدرس کردستان ) روز سه شنبه 1394/10/22 ساعت 14/00 می باشد.
سوابق اجرایی

:: مدرس مدعو

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
تاریخ شروع : 1389/07/01
تاریخ خاتمه :


در حال همکاری
:: دبیر آموزش و پرورش

مؤسسه محل اشتغال : آموزش و پرورش استان کردستان
تاریخ شروع : 1378/07/01
تاریخ خاتمه :


در حال فعالیت
:: مدرس مدعو

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه پیام نور مرکز دیواندره
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه :


در حال همکاری
:: مدرس تمام وقت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید مدرس کردستان)
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1400/07/01


در حال همکاری

1