دکتر زینب پورخاقان شاهرضایی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون
طرح درس