دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

:: راه‌اندازی و بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی (فوتوولتائیک) 20 کیلووات دانشگاه اصفهان

کارفرما : دانشگاه اصفهان
نوع همکاری : مشاور پروژه
تاریخ پایان : 1392/07/01


:: مدلسازی و امکان سنجی ساخت دستگاه گاز کروماتوگراف آنلاین نیروگاهی (GC) در شرکت برق منطقه ای اصفهان

کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان
نوع همکاری : مدیر پروژه
تاریخ پایان : 1392/07/01


:: شناسایی، عیب یابی و بررسی زمینه های ارتقاءسیستم JVVC در واحد انرژی و سیالات مجتمع فولاد مبارکه

کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه
نوع همکاری : مدیر پروژه
تاریخ پایان : 1389/07/01


:: شناسایی، راه‌اندازی و بهره‌برداری سیستم AGC در واحد انرژی و سیالات مجتمع فولاد مبارکه

کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه
نوع همکاری : مدیر پروژه
تاریخ پایان : 1396/12/20


:: شناسایی، مدلسازی و تهیه دستورالعملهای بهره برداری SVC های جدید مجتمع فولاد مبارکه

کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه
نوع همکاری : مدیر پروژه
تاریخ پایان : 1392/07/01


:: شناسايي ساختار و تولید نرم‌افزار اصلی کنترل طول قوس کوره در سيستم TDRH واحد فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه

کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه
نوع همکاری : مدیر پروژه
تاریخ پایان : 1393/07/011