گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
پروژه هاي تحقيقاتي

:: مرکز تحقیقات بیوفوتونیک در دندانپزشکی

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نوع همکاری : عضو هیئت مؤسس
تاریخ پایان : 1394/01/01


:: شرکت دانش بنیان نوپا تحت عنوان لیزر آسا صنعت پارسیان (سهامی خاص)

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نوع همکاری : مدیر عامل
تاریخ پایان : 1394/10/191