گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

  • تاریخ تحویل کلیه پروژه های دانشجویان دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه 1394/11/01 ساعت 10 صبح می باشد.
  • تاریخ تحویل کلیه کارهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( پردیس شهید مدرس کردستان ) روز سه شنبه 1394/10/22 ساعت 14/00 می باشد.
سمينارها و سخنراني ها

:: همایش تربیت سیاسی و اجتماعی

محل ارائه : دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهید مدرس کردستان)
تاریخ برگزاری : 1394/09/24
چگونگی حضور : سخنران


:: کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
تاریخ برگزاری : 1393/08/01
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: نشست تخصصی فرهنگ عمومی

محل ارائه : فرمانداری شهرستان دیواندره
تاریخ برگزاری : 1393/08/14
چگونگی حضور : سخنران


:: همایش علمی تجربی مدیر آموزگاران

محل ارائه : آموزش و پرورش شهرستان دیوانـدره
تاریخ برگزاری : 1388/02/05
چگونگی حضور : سخنران


:: دومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران

محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی تهران
تاریخ برگزاری : 1388/08/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: هشتمین کنفـرانس آمـوزش ریاضـی ایـران

محل ارائه : سازمان آموزش و پرورش شهـرکُرد
تاریخ برگزاری : 1385/05/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: نخستین همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم(ص) و برنامـه های درسـی

محل ارائه : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
تاریخ برگزاری : 1386/02/30
چگونگی حضور : شرکت کننده1