گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: بررسی و تنوعات ژوگولار بالب با استفاده از سی بی سی تی

محل ارائه : هتل المپیک تهران
تاریخ برگزاری : 1397/11/03
چگونگی حضور : سخنران


:: ارزیابی اناتومی فورامن تیمپانیک (Hushke) بر روی تصاویر CBCT

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1395/11/30
چگونگی حضور : سخنران


:: ترس از اشعه ؟دوز هاي پايين اشعه براي شما خوب و مفيد است

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1390/11/26
چگونگی حضور : سخنران


چهارمين كنگره انجمن راديولوژي دهان فك و صورت
:: تغييرات ابعادي منديبل با افزايش بر روي تصاوير سي تي اسكن سه بعدي

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1391/11/11
چگونگی حضور : سخنران


پنجمين كنگره انجمن راديولوژي دهان فك و صورت
:: بررسي تصاوير سي تي اسكن سه بعدي و ارزيابي چگونگي تغييرات اوربيت با افزايش سن

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1392/11/30
چگونگی حضور : سخنران


ششمين كنگره انجمن راديولوژي دهان فك و صورت
:: Accuracy of digital subtraction radiography in detection of dental demineralization(in vitro)

محل ارائه : MONTREAL ,CANADA
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران


FDI annual world dental congress -2 4 8 2005

1