گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: رابطه هوش معنوی ، حمایت اجنماعی و رضایت از زندگی با اضطراب از مرگ در سالمندان (کانون بازنشستگان شهرستان کاشان )

نام دانشجو : فهیمه اسماعیلی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: بررسی رابطه امیدواری، هوش هیجانی، نگرش به سالمندی با اضطراب مرگ در سالمندان

نام دانشجو : سمیه محمدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: رابطه متغیرهای شیوه های فرزندپروری، سلامت روان و سبک دلبستگی با اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی با توجه به نقش میانجی معنی داری در مادران

نام دانشجو : فاطمه نصر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: رابطه خودافشایی، احساس تنهایی و نگرانی از تصویر بدن با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان شهر اصفهان

نام دانشجو : فهیمه حیدری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: مقایسه بهزیستی روانشناختی، عملکرد خانوادگی و سبکهای تصمیم گیری در افراد متقاضی و غیرمتقاضی جراحی زیبایی بینی در شهر کاشان

نام دانشجو : سید علی واقفی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: مقایسه باورهای عامیانه در باب علل، نشانه ها و درمان اعتیاد در میان مردم ایران و انگلیس

نام دانشجو : زینب فلاحی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: رابطه فرهنگ فردگرایی - جمع گرایی با وابستگی به فضای مجازی ، نیاز به تعلق خاطر و فشار روانی در گروههای شاهد و ایثارگر

نام دانشجو : مهناز شفیعی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: بررسي روابط چند گانه تاب آوري ،نگراني تصوير بدني،کمال گرايي ، کيفيت زندگي با رضايت جنسي زنان متقاضي طلاق شهر اصفهان

نام دانشجو : نیلوفر اسماعیلیان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: بررسي رابطه پذيرش ارتباطي با طرحواره هاي هيجاني، بخشش و صميميت زوجين شهر اصفهان

نام دانشجو : فرزانه جوزی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: نقش ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش بینی دلزدگی زناشویی زوجین شهر اصفهان

نام دانشجو : فرزانه موسوی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: ساخت و اعتباريابي پرسشنامه سرمايه معنوي و بهزيستي معنوي سازماني

نام دانشجو : نفیسه دارابی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: مقایسه دستگاه های مغزی - رفتاری بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر ،مولتیپل اسکلروزیس و میگرن در شهر اصفهان

نام دانشجو : فاطمه اللهیاری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: رابطه ويژگي هاي شخصيتي و اخلاق کاري و دانش مالي رفتاري در مديران مدارس

نام دانشجو : لاله خادم
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: مقايسه طرحواره هاي ناسازکار اوليه وسبک هاي مقابله اي دربيماران ديابتي نوع2وافراد غيرديابتي شهرنايين.

نام دانشجو : سید موسی کاظمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: ترجمه کتاب غلبه بر خشم - 7 راه حل براي خنثي کردن خطرناکترين احساسمان

نام دانشجو : فرشته نشاط
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : -:: مقايسه هدف در زندگي تاب آوري و اميدواري در نوجوانان 14 تا 18 ساله تحت پوشش بهزيستي و عادي

نام دانشجو : بتول صدیقی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: اثر بخشي معنويت درماني اسلامي برسبک هويت، دشواري تنظيم هيجاني و تاب آوري دانشجويان آموزشکده فني و حرفه اي دختران اصفهان

نام دانشجو : سمیه امینیان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: مقايسته و اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره ايي و آموزش مهارت هاي اجتماعي بر استرس شغلي و کيفيت زندگي کاري معلمان زن و مرد شهرستان نطنز

نام دانشجو : راضیه زائری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: مقايسه سبک هاي مقابله اي و بهزيستي روان شناختي در مادران کودکان مبتلا به اوتيسم و عادي

نام دانشجو : سمیه پناهی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: مقايسه شادکامي ، بهزيستي روانشناختي و کمال گرايي شغلي در سه گروه زنان و زايمان ،کنسرو داخلي بيمارستان

نام دانشجو : مریم یوسفی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: تاثير آموزش مشاوره بخشش محور بر کيفيت زندگي و سازگاري اجتماعي زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر نجف آباد

نام دانشجو : لیلا شیاسی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: مقايسه تحريف هاي شناختي و مکانيسم هاي دفاعي در خانواده هاي داراي کودک عقب مانده ذهني و کودک معلول جسمي-حرکتي

نام دانشجو : بهناز یزد خواستی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -:: رابطه بین ویژگی های شخصیت و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام دانشجو : محمد علی رستمی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/11/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -
1