مهندس الهه دری
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

  • روزهای حضور اینجانب در دفتر گروه در نیمسال اول 98 جهت مراجعه پروژه و کارآموزی (یکشنبه و دوشنبه ها ساعت 9:30 تا 11 )میباشد.. لطفا چند روز زودتر ازطریق ایمیل elahe.dorri92@gmail.com اطلاع دهید.
پايان نامه ها

:: طراحی سیستم بانک اطلاعاتی برای داروخانه مرکز درمانی صنعت نفت

نام دانشجو : علی شاهمرادی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بانک اطلاعاتی آژانس هواپیمایی گردش گران

نام دانشجو : شادی کاظمی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی وب سایت انجمن قلم (شعر و ادب)

نام دانشجو : میرو ست اقایان سنگبارانی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی و پیاده سازی وب اپلیکیشن ارسال پیامک های اینترنتی

نام دانشجو : خنجری سینی آزیتا
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پروژه مدیریت دفتر بیمه -طراحی application

نام دانشجو : سپیده معمار منتظرین
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی سایت پیش دبستانی مهاد

نام دانشجو : فاطمه آذرمگین
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی سایت فروش اینترنتی مواد غذایی یک فروشگاه

نام دانشجو : فرزانه نساج پور اصفهانی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی وب سایت گلخانه

نام دانشجو : سید رضا موسوی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی وب سایت مدرسه راهنمایی اباعبدالحسین

نام دانشجو : محمد جواد اعتصام پور
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1