گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: تاثير آوادرماني بر استرس درك شده و تاب آوري بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني در بيمارستان دكتر علي شريعتي فسا در سال ١٣٩٧

نام دانشجو : ابوالفضل شکوهی
رشته دانشجو : پرستاری داخلی جراحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر دهانشویه با عصاره کندر بر پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و پلاک های دندانی در بیماران دارای لوله ‏تراشه بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آیت اله کاشانی شهر اصفهان

نام دانشجو : حسین طاهریان
رشته دانشجو : پرستاری داخلی جراحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: دیدگاه پرستاران از مراقبت های پرستاری بیماران مبتلا به آسیب های ستون فقرات در مراکز ترومای شهر اصفهان در سال 1396

نام دانشجو : نفیسه حسینی
رشته دانشجو : پرستاری سلامت جامعه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه انگ اجتماعی درک شده با وضعیت خودمراقبتی دیابت در نوجوانان و جوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراحعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز در سال 1397

نام دانشجو : پریسا مهدیلوی
رشته دانشجو : پرستاری داخلی جراحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجارب بیماران دارای دستگاه دفیبریلاتور کاشتنی قلبی

نام دانشجو : فاطمه ویسمه
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی نظر پرستاران در مورد اثربخشی حاکميت باليني در بيمارستان گنجویان شهر دزفول

نام دانشجو : شهین محمودی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی ارتباط بین نوع مزاج و طول مدت به هوش آمدن بیمار در ریکاوری پس از اعمال جراحی منتخب شکمی

نام دانشجو : مهنوش شهبازی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر تکنیک های حفظ انرژی بر میزان خستگی جانبازان شیمایی مبتلا به اختلالات تنفسی در شهر اصفهان در سال1394

نام دانشجو : زهرا شاه نظری
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: چالش های والدین دارای جوان مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی

نام دانشجو : داوود کیانی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: : بررسی تاثیر مشاوره پرستاری از راه دور با استفاده از شبکه های اجتماعی بر میزان باور خودکارآمدی و کنترل وزن بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های نور و علی اصغرشهراصفهان در سال 1394

نام دانشجو : مرضیه السادات حسینی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه کیفیت زندگی و شادکامی کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی با کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی والدین در شهر اهواز در سال 1394

نام دانشجو : مریم خورمهر
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی استنت گذاری عروق کرونر قلبی در بیمارستان افشار یزد در سال 1394

نام دانشجو : سید محمد موسوی بفرویی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر تغییر شیوه های زندگی بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر در سال 1393

نام دانشجو : پروین کاظمی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجارب مراقبت کنندگان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در خانواده های ساکن شهر زاهدان در سال 1392

نام دانشجو : عباس فیروزی منش
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر پیگیری تلفنی پرستار بر میزان تبعیت از رژیم غذایی در بیماران همودیالیزی بخش همودیالیز بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان الیگودرز در سال 1392

نام دانشجو : حکیمه رجب فریدنی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان در درمانگاه مراقبتهای تسکینی بیمارستان سید الشهدا (ع) اصفهان در سال 1392

نام دانشجو : مریم لعلی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تجارب پرستاران از مواجهه با شکایت مددجویان به مراجع قانونی

نام دانشجو : الهه محمدی آشیانی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر کاربرد الگوی اورم بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوریا مراجعه کننده به بیمارستان امین شهر اصفهان در سال 1390

نام دانشجو : مریم روزبهی بابادی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مطالعه تجارب زیستی بیماران تحت دیالیز صفاقی

نام دانشجو : الهه سادات شهیدی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1