گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

پايان نامه ها

:: رفتار سیاسی امریکا در قبال جهان اسلامی پس از 11 سپتامبر

نام دانشجو : عباس بشیری
رشته دانشجو : روابط بین الملل
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/06/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23061382:: بررسی تحولات سیاسی و نظامی اسراییل و اعراب در دوران جنگ سرد

نام دانشجو : عباس بشیری
رشته دانشجو : روابط بین الملل
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1380/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1061380
1