گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
پايان نامه ها

:: تحلیل خانه های آغاز سده معاصر اصفهان بر پایه ساختار شکلی و روابط فضایی

نام دانشجو : لادن شاهزمانی سیچانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی مرکز اموزشی درمانی کودکان اوتیسم اصفهان

نام دانشجو : هاجرمجاهدی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :این پایان در چارچوب طرحی برون دانشگاهی با اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان انجام شد
:: طراحی فضای اموزشی برای نیمه شنوایان و ناشنوایان

نام دانشجو : شیرین قاسمی سیچانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :این پایان نامه در قالب طرح پژوهشی برون دانشگاهی با اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان انجام یافت
:: طراحی مرکز توانبخشی معلولین آسیب نخاعی

نام دانشجو : شیما طاهری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :این پایان نامه از سوی شهرداری اصفهان حمایت مالی شده و مورد تشویق سازمان بهزیستی قرار گرفت
:: طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقاء خلاقیت

نام دانشجو : لیلا پورغلامعلی سعیدی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد انعطاف پذیری مکانی

نام دانشجو : ساناز قاطعی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1