گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: علل تجویز سی بی سی تی توسط جراحان فک و صورت اصفهان

نام دانشجو : مهرناز چاووشی حسینی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1397/08/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: آنالیز آنتروپومتری شریان اتموئید قدامی و موقعیت آن نسبت به ساختارهای مجاور درتصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی

نام دانشجو : امیر علی عظیمی
رشته دانشجو : دستیار تخصصی رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی و تنوعات ژوگولار بالب با استفاده از سی بی سی تی

نام دانشجو : امیر هوشنگ هاشمی
رشته دانشجو : دندانپزشکی رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/03/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین آسیمتری نرمال صورت در اغراد با مال اکلوژن کلای دو و سه اسکلتال بالای 18 سال

نام دانشجو : رسول سلطانی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1391/11/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین آسیمتری نرمال صورت در اغراد با مال اکلوژن کلای دو و سه اسکلتال بالای 18 سال

نام دانشجو : رسول سلطانی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1391/11/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه ی سیستم های دیجیتال CBCT, CCD, PSP در تشخیص ضایعات دمینرالیزه ی بین دندانی

نام دانشجو : امیر حسین کوثری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1392/03/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین پایایی مشاهده گر در شناسایی لندمارکهای سفالومتری سه بعدی بر روی تصاویر CBCT

نام دانشجو : سیما سقایی
رشته دانشجو : دستیار تخصصی رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/02/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثير تغيير موقعيت منديبل بر روي قابليت اطمينان و تكرارپذيري اندازه گيري هاي خطي در تصاوير CBCT

نام دانشجو : میترا مختاری
رشته دانشجو : دستیار تخصصی رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/02/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعيين شيوع ،موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روي CBCT

نام دانشجو : شهاب فاضلی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1392/11/13
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارزیابی اناتومی فورامن تیمپانیک با استفاده از تصاویر سی بی سی تی

نام دانشجو : پرستو افقری
رشته دانشجو : دستیار تخصصی رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی عمق فوسای بویایی و ارتباط آن با تغییرات ساختارهای آناتومیک مجاور با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)

نام دانشجو : ایدا پدرام
رشته دانشجو : دستیار تخصصی رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقايسه موقعيت استخوان هيوئيد در ديسپلازيهاي مختلف فكين در لترال سفالوگرام

نام دانشجو : شهلا مقصودی
رشته دانشجو : دستیار تخصصی ارتدنسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی مورفولوژی زائده هامولوس پتریگوئید با استفاده از تصاویرCBCT

نام دانشجو : مهری خوبیوند
رشته دانشجو : دستیار تخصصی رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تنوعات سینوس اسفنوئيد و ساختارهای مرتبط با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی

نام دانشجو : ازاده رحمتی
رشته دانشجو : دستیار تخصصی رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شيوع كانال رترومولر بر روي تصاوير سي بي سي تي

نام دانشجو : فاطمه باقری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1393/04/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اناليز انتروپومتري استخوان باكال و لينگوال قدام فك پائين در بالغين ايراني به وسيله CONE BEAM CT

نام دانشجو : سینا جعفری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1393/09/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارتباط ابعاد اوربیت با سن در زنان و مردان بالای 20 سال در تصاویر سی تی اسکن سه بعدی

نام دانشجو : شهناز نیکزاد
رشته دانشجو : دستیار رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/12/03
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی ناحیه‌ی کام سخت از نظر ضخامت بافت نرم و استخوان کورتیکال با استفاده از تصاویر CBCT

نام دانشجو : مهسا خادمی قهرودی
رشته دانشجو : دستیار رادیولوژی فک و صورت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/02/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شيوع حفره دارشدن برجستگي مفصلی استخوان تمپورال برروي تصاويرCBCT

نام دانشجو : وحيد توسلي
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1393/04/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1