گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/23
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه مهارت آموزی و توسعه منابع انسانی اداره عمومی در اسلام
پنج شنبه اداره عمومی در اسلام اداره عمومی در اسلام زبان تخصصی اداره عمومی در اسلام
جمعه