گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-علوم گياهي-فيزيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه بیوشیمی کشت بافت آزمایشگاه کشت و بافت
سه شنبه
چهار شنبه بیو شیمی
پنج شنبه
جمعه