گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-ميكروبيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/09/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه بخش پاتو- میکروبشناسی دهان کلاس ایمنی شناسی حضور آزمایشگاه
یک شنبه کلاس (باکتری) کلاس (باکتری) حضور
دو شنبه کلاس(میکروب پرستاری/پاتوبیولوژی پاتوبیولوژی حضور آزمایشگاه/حضور آزمایشگاه/ حضور
سه شنبه آزمایشگاه
چهار شنبه -- -- -- --
پنج شنبه -- -- -- --
جمعه