گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/02/10
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه اقتصاد آموزش و پرورش
چهار شنبه
پنج شنبه سیاست های پولی سیاست های پولی روش تحقیق (دکتری)
جمعه