دکتر محدثه همدانیان
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه نطریه زبان‌ها و ماشین‌ها نطریه زبان‌ها و ماشین‌ها نطریه زبان‌ها و ماشین‌ها مراجعه دانشجویی
سه شنبه
چهار شنبه پایگاه داده ها پایگاه داده ها پایگاه داده ها مراجعه دانشجویی
پنج شنبه
جمعه