گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/07/20
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه کاربرد اصطلاحات تهیه و تدوین مطالب درسی روش تحقیق راهنمایی دانشجویان
یک شنبه کاربرد اصطلاحات کاربرد اصطلاحات روش تحقیق
دو شنبه تجزیه و تحلیل کلام روش تدریس مهارت ها راهنمایی دانشجویان
سه شنبه زبانشناسی کاربردی روشهای پیشرفته تحقیق در ترجمه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه