دکتر زینب پورخاقان شاهرضایی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/05/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حقوق جزای بین الملل
یک شنبه
دو شنبه حقوق بین الملل عمومی1 حقوق بین الملل عمومی 1
سه شنبه حقوق بین الملل عمومی3 حقوق بین الملل خصوصی2
چهار شنبه
پنج شنبه حقوق بین الملل محیط زیست
جمعه