گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه فیزیک 1 فیزیک 1 فیزیک 1 راهنمایی مرکز لیزر1
دو شنبه مراجعه دانشجویی فیزیک پزشکی اتاق عمل فیزیک پزشکی دندانپزشکی راهنمایی مرکز لیزر1
سه شنبه فیزیک 1 فیزیک 1 فیزیک 1 راهنمایی مرکز لیزر1
چهار شنبه - مرکز لیزر و مراجعه دانشجویی کارگاه نماز و ناهار مرکز لیزر و مراجعه دانشجویی کارگاه
پنج شنبه
جمعه