گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

  • تاریخ تحویل کلیه پروژه های دانشجویان دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه 1394/11/01 ساعت 10 صبح می باشد.
  • تاریخ تحویل کلیه کارهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( پردیس شهید مدرس کردستان ) روز سه شنبه 1394/10/22 ساعت 14/00 می باشد.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه اصول و روش های تدریس اصول و روش های تدریس اصول و روش های تدریس فلسفه تربیت
یک شنبه پروژه کار عملی
دو شنبه روش تحقیق
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه فلسفه آموزش و پرورش اصول و مبانی آموزش و پرورش کلیات فلسفه
جمعه