گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/21
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه بارداری(کلاس 105) حضور
یک شنبه
دو شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی
سه شنبه
چهار شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی
پنج شنبه
جمعه کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی