میثم مهابادی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهاي دندانی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه سمینار بخش پروتز تخصصی بخش پروتز تخصصی
یک شنبه سمینار بخش پروتز تخصصی بخش پروتز تخصصی
دو شنبه حضور در اتاق بخش پروتز تخصصی بخش پروتز تخصصی
سه شنبه سمینار بخش پروتز تخصصی بخش پروتز تخصصی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه