مهندس مریم فروغی ابری
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبيعي-محیط زیست-ارزیابی و آمایش
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه