گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معارف اسلامي و علوم سياسي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1395/12/10
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه پژوهش پژوهش کلاس دفاع مقدس کلاس دفاع مقدس
چهار شنبه
پنج شنبه مطالعه کلاس کلاس
جمعه