گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه ایران و.کشورهای همسایه نقش قدرت در روابط بین المللی بحرانها و مناقشات بین المللی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه