گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - اصلاح نباتات

  • Comfort is the enemy of achievement آسایش دشمن موفقیت است
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/15
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده
یک شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده
دو شنبه حضور در دانشکده هوا و اقلیم شناسی هوا و اقلیم شناسی حضور در دانشکده حضور در دانشکده
سه شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده
چهار شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده هوا و اقلیم شناسی هوا و اقلیم شناسی هوا و اقلیم شناسی
پنج شنبه
جمعه