گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ارتودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/09/02
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه بخش بخش بخش
یک شنبه بخش بخش بخش
دو شنبه بخش بخش بخش
سه شنبه بخش بخش بخش
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه