گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : استادیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/01/21
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور وراهنمایی حضور وراهنمایی حضور وراهنمایی حضور وراهنمایی حضور وراهنمایی
یک شنبه تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل
دو شنبه حضور وراهنمایی حضور وراهنمایی حضور وراهنمایی کلاس کلاس
سه شنبه حضور وراهنمایی راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو راهنمیی دانشجو یان حضور وراهنمایی
چهار شنبه حضور وراهنمایی راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو حضور وراهنمایی کلاس
پنج شنبه تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل
جمعه