گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

  • ساحل دلت را به خدا بسپار،زیباترین قایق را برایت میفرستد.
  • زندگی هدیه خداوند به شماست و شیوه زندگی هدیه شما به خداوند
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه سمینار تخصصی بخش رادیولوژی بخش رادیولوژی
یک شنبه رادیو3 نظری بخش رادیولوژی بخش رادیولوژی
دو شنبه
سه شنبه سمینار تخصصی بخش رادیولوژی بخش رادیولوژی
چهار شنبه بخش رادیولوژی بخش رادیولوژی
پنج شنبه
جمعه