دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/02/15
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه انرژی و توسعه پایدار انرژی و توسعه پایدار
سه شنبه نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده ها آزمایشگاه اندازه گیری آلاینده ها راهنمایی و مشاوره اکولوژی عمومی راهنمایی و مشاوره
چهار شنبه اکولوژی عمومی اکولوژی عمومی راهنمایی و مشاوره تجزیه دستگاهی پیشرفته آزمایشگاه تجزیه دستگاهیاه
پنج شنبه
جمعه