گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی -آبیاری و هیدرولوژی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/10/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه سیالات سیالات آبهای زیرزمینی آبهای زیرزمینی
دو شنبه بناهای آبی
سه شنبه هیدرولوژی مهندسی نقشه برداری نقشه برداری رنقشه برداری نقشه برداری
چهار شنبه
پنج شنبه نقشه برداری نقشه برداری
جمعه