دکتر مهدی میرجابری
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی

  • برای بارگذاری کتاب «محاسبات عددی برای دانشجویان مهندسی و علوم» به پیوند کتابها در فهرست صفحه اصلی مراجعه فرمایید
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/09/06
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه