گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - شيمي تجزيه
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/08/22
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه شیمی عمومی2 شیمی عمومی2 آزمایشگاه شیمی تجزیه شیمی پیش دانشگاهی
یک شنبه شیمی عمومی 1 شیمی عمومی1-شیمی تجزیه1 شیمی تجزیه1 ازمایشگاه شیمی تجزیه
دو شنبه آزمایشگاه شیمی عمومی آزمایشگاه شیمی عمومی
سه شنبه آزمایشگاه شیمی تجزیه آزمایشگاه شیمی تجزیه
چهار شنبه آزمایشگاه شیمی تجزیه آزمایشگاه شیمی تجزیه
پنج شنبه
جمعه