گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/26
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه سمینار تخصصی حضور در بخش بخش و ناهار و نماز کلاس تشخیص 4 نظری
یک شنبه حضور در بخش
دو شنبه سمینار تخصصی حضور در بخش بخش- پاسخگویی به سوالات دانشجویان
سه شنبه
چهار شنبه سمینار تخصصی حضور در بخش حضور در بخش- استراحت
پنج شنبه
جمعه