گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه سمینارتخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی مبانی ترمیمی
یک شنبه
دو شنبه دندانپزشکی ترمیمی 3
سه شنبه
چهار شنبه مبانی ترمیمی
پنج شنبه
جمعه